Míriam Lobeira García

 

Dissertation in Progress

“Translation, Literature and Reception: Galicia and Ireland” (provisional title)


Sandra Rocha e Sousa

Dissertation in Progress

“Irish Women at the Crossroads: Identity and Mobility in the Fiction of Evelyn Conlon”.


Vanessa Silva Fernández

Dissertation in Progress

“Contemporary Women’s Poetry in Ireland and Galicia”.

Publications

  • “Traducir Pontes: Tradución de poesía contemporánea de muller entre Galicia e Irlanda”. Viceversa: Revista Galega de Tradución, no. 17-18 (2012): 81-111.
  • “Nova arte na vella terra: Poetas contemporáneas en Galicia e Irlanda”. Boletín Galego de Literatura 45 (2011): 241-254.
  • “Double-Edged Words: James Joyce and Contemporary Irish Women Poets” Vigorous Joyce. Atlantic Readings of James Joyce. Vigo: Universidade de Vigo, 2010. 93-106.